Polityka Prywatności

 
W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest AS Windykacja Anna Sobieszczyk z siedzibą ul. Antoniego Madalińskiego 2/4, 80-034 Gdańsk, NIP:584-257-34-37, REGON:363837030.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych.
Informacja o przetwarzanych danych osobowych
 
AS Windykacja Anna Sobieszczyk z siedzibą ul. Antoniego Madalińskiego 2/4, 80-034 Gdańsk, NIP:584-257-34-37, REGON:363837030 przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane w związku z korzystaniem przez Państwa ze stron internetowych AS Windykacja. I. Administrator danych osobowychAdministratorem Pana/Pani danych osobowych jest: AS Windykacja Anna Sobieszczyk z siedzibą ul. Antoniego Madalińskiego 2/4, 80-034 Gdańsk, NIP:584-257-34-37, REGON:363837030 (dalej: „Administrator”).

Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: AS Windykacja Anna Sobieszczyk z siedzibą ul. Antoniego Madalińskiego 2/4, 80-034 Gdańsk, NIP:584-257-34-37, REGON:363837030 lub drogą e-mailową pod adresem: iod@aswindykacja.pl

II. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna1. Dane osobowe uzyskane podczas składania oferty, zawarcia umowy, wykonania zgłoszeń serwisowych lub złożenia zamówień ,wyrażenia zgody marketingowej, wykorzystujemy w następujących celach:1.1. zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy oraz czas po jej zakończeniu, aż do momentu poprawnego wykonania umowy;
1.2. wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych:a. wystawienie i przechowywanie faktur, w tym dokumentów księgowych;
b. obsługa prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa;
- przez czas niezbędny do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
1.3. wysyłanie treści marketingowych – przez czas istnienia zgody na otrzymywane treści marketingowych;
2. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:2.1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
2.2. art. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy;
2.3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
III. Komu przekazujemy dane osobowePani/Pana dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, którzy uczestniczą w wykonywaniu czynności takich jak: obsługa systemów teleinformatycznych, podwykonawcom wspierającym w wykonaniu otrzymanego zamówienia, podmiotom utrzymującym sieć telekomunikacyjną, podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

IV. Państwa uprawnieniaW każdej chwili mogą Państwo skorzystać z żądania od Administratora do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Jak również mają Państwo możliwość żądania od Administratora do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.

Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez:kontakt pisemny: AS Windykacja Anna Sobieszczyk z siedzibą ul. Antoniego Madalińskiego 2/4, 80-034 Gdańsk
kontakt e-mailowy: iod@aswindykacja.pl
V. Prawo sprzeciwuNiezależnie od uprawnień określonych w IV. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych.

VI. SkargaMają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

VII. Ochrona danych osobowychInformujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z regulaminem świadczenia usług, umową oraz z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 Enail: aswindykacja@wp.pl
 
 Tel: +48 604 466 619


  Strona Główna   O nas Kontakt   Polityka Prywatności  

AS Windykacja 2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem